JAK UKLÁDAT VIDEA

  • metoda OFFLINE (doporučeno)
    připravíte si záznam, který následně nahrajete na server a rozhodnete si, kdy bude video dostupné pro Vaše klienty
  • metoda ONLINE
    vysílat na server můžete i ŹIVĚ. Zde je ovšem potřeba vzít v potaz rizikové faktory online přenosu a předejít jim. Zejména se to týká dostačujícího zařízení pro vysílání a dobré konektivity pro bezproblémový přenos signálu. Pokud se rozhodnete vysílat z mobilního zařízení, akceptujeme vysílání z OS Android i IOS. Podrobný manuál, jak vysílat nebo nahrát záznam naleznete v Administraci LiveCOACH po zaregistrování.